Kundaliniyoga och meditation erbjuder precisa och effektiva tekniker som hjälper dig att uppgradera och berika ditt liv. Boka en föreläsning med Sophia för bättre livskvalité och glädje i livet både för medarbetaren, teamet och hela företaget.

 
 

Aktuella föreläsningar

sophiagoth-golden-feet-breathe.jpg

Att leva i den stressfria zonen

Genom yogisk filosofi, kundaliniyoga och meditation kan vi förändra vårt förhållande till stress.

Ett måste för ökad livskvalité i dagens samhälle. Jag lyfter ämnet stress ur ett yogiskt perspektiv som leder till nya insikter och inspiration.
Stress behövs. Stress är en av de fyra komponenter som krävs för att vi ska kunna ha en fysisk form, en kropp. De andra tre delarna är friktion, spänning och tryck. Alla ingår och är en del av gravitationskraften. Tillsammans utgör de vårt DNA och är även byggstenarna i Universum.

För att leva i den stressfria zonen vill vi väcka vår vitalitet, kunna identifiera och hantera vår stress och bemästra avslappning.

  • identifiera din stresspersonlighet

  • förstå din vitalitet, mentala uthållighet och andliga klarhet

  • utforska negativa/positiva stressfaktorer

  • Tid c:a 1 1/2 -2h

 
 
Sophiagoth-portrait-yoga-breathe.jpg

Att bryta beroende-beteenden och vanor

I brist på inre tillfredställelse och vitalitet sträcker vi oss efter ”quick fixes”, lägger oss till med vanor som över tid kan utvecklas till beroenden.

Människan skriker efter tekniker och strategier för att klara av vår tids tryck, stress och ångest. Alkohol, mat eller sex är inte svaret om målet är att må bra. Att enbart avslöja vår egen historia gör oss inte hela.

Jag har lång erfarenhet av beroende- och medberoendebeteenden. KY är en vetenskap som har hjälpt mig i mitt eget tillfrisknande, att läka djupa sår av besvikelse, skam, sorg, misslyckanden och även att läka från rent fysiskt våld. Och att sedan vara med och skapa och uppleva ett liv som jag tycker väldigt mycket om.

  • Tid c:a 1 1 /2 - 2h inklusive frågestund

  • Vi ser på beroende och medberoende ur ett yogiskt perspektiv.

  • Yogaterapi innefattar yoga, meditation, Kost/näring och humanology.

Det kräver mod att leva upp till vår fulla potential, att leva fria från det förflutna och möta framtiden med tillit