Medvetenhetens yoga

Kundaliniyoga

 

Teknikerna vi använder oss av i Kundaliniyoga är en skatt för alla som söker inspiration och klarhet i livet. Ibland provocerande, ibland igenkännande, förvånande, underbart, läkande och frigörande! Vi närmar oss denna teknik med vördnad och respekt. Som människa har vi en unik förmåga att förena rörelse med andning och andlig mening. Det är i denna stund som yogan föds. Yoga betyder förening.

Börjar man utöva Kundaliniyoga går det inte att förbli densamme. Du kommer att förändras. Grundidén är att väcka medvetenhetens energier, att utöva yoga på ett sätt som belyser våra egna begränsningar och inspirerar oss att tänka utanför ramen samtidigt som vi utvecklar vårt intuitiva sinne. Att leva från och i samklang med vår intuition är ett av målen med Kundaliniyoga. Så förvandlar vi oss själva från att gå i sömnen till att vara klarvakna och mottagliga.

Genom yogiska övningar (kriya) medveten andning (pranayama) djup meditation och mantra sång (naad) ger vi oss själva möjligheten att själv-justeras och komma i full balans, i vår fysiska kropp, i våra känslor, mentalt och själsligt.

Kundaliniyoga har en direkt stärkande effekt på ditt nervsystem, ger balans åt ditt endokrina körtelsystem, renar kroppen och slutligen lugnar ditt sinne.

Alla kundaliniyoga övningar är resultatinriktade. Övningarna ska tillämpas – praktiskt. Det innebär ett ansvar att anstränga och disciplinera sig själv. Ganska snabbt upplever du att gapet mellan det pågående bruset i huvudet och ditt riktiga jag minskar. Det finns ingenting utanför, allt är du. Din totalitet finns i ditt alldeles egna förråd.

Varje klass börjar med Adi mantra ”Ong Namo Guru Dev Namo” (Jag kallar på den kreativa medvetenheten. Jag bugar med vördnad inför visheten i mig själv). Vi sjunger det tre gånger.

Vi avslutar varje klass med en sång eller jag ser det som en bön, texten lyder;
”May the long time sun shine upon you; All love surround you; And the pure light within you; Guide your way on”.

Följt av tre långa ”Sat Nam” (Sat betyder sanning, Nam –identitet, sanning är min identitet).

What you wish to see outside of yourself you must see within yourself.
— Guru Singh