Breathe – Kundalini Yoga with Sophia.

Breathe – Kundalini Yoga with Sophia.

249.00

Min DVD har ett brett innehåll som du kan använda länge.  För att hantera stress erbjuder jag ett skönt pass där vi bl.a stimulera våra njurar för att bibehålla balansen i livet. Det andra yopgapasset fokuserar på att stärka nervsystemet. Med starka, isolerade nervbanor är du bättre rustad att möta livets utmaningar. Här finns tips om en enkel och snabb morgonrutin och härliga meditationer.

Innehåll;
Introduktion/Tuning in, uppvärmningsövningar, Wake up series; en kort 7 minuters morgon rutin
Två olika Kriya (yogapass)
Stress set för binjurar och njurar (55min)
Kriya för Nervsystemet (36 min)
Meditationer
Caliber of Life (11min)
Lugnt Hjärta (6 min)
Bonus track
May the Long time sun.
Musik av Guru Singh, Mirabai Ceiba, Nirinjan Kaur and Gurunam Singh.

Quantity:
Köp