Filtering by: Workshop

Spring Equinox Workshop
Mar
16
8:30 PM20:30

Spring Equinox Workshop

SPRING EQUINOX WORKSHOP
URBAN OM MARCH 16TH, 2019 8.30-12.30

Spring Equinox is the perfect opportunity to physically cleanse, consciously cleanse and ask yourself what do you do to be in contact with your creative you? Who are you on the inside? Time to plant some seeds.
Class includes Kriya, meditation, chanting and Gong relaxation, please bring pen and paper. All are welcome!

HOW MUCH:
FREE FULL ON
250 BASICS
400 ALL OTHERS

View Event →
Sätt dina intentioner för 2019
Jan
5
9:30 AM09:30

Sätt dina intentioner för 2019

SÄTT DINA INTENTIONER FÖR 2019
VÄRMDÖYOGACENTER 5 JANUARI 2019 9.30-14.00

Välkomna en ny cykel med entusiasm! Tillsammans sätter vi medvetna intentioner för 2019. Innerst inne existerar ett speciellt sökande efter lycka hos alla människor. Yogi Bhajan grundade 3HO organisationen på den devisen ”att vi föds med rätten att vara lyckliga”. Glädje ger dig möjligheten att byta bort dina bekymmer och din oro och istället använda tro, övertygelse och kunskap för att påverka ditt liv. Vi uppmuntras att använda ”glädje” som ett verktyg – ofta!

Yogisk livsfilosofi, kundaliniyoga och meditation erbjuder praktiska metoder som ger livet mening och innebörd och som gör det enkelt att tycka om sig själv.
Varmt välkommen!

Värmdöyogacenter, Gustavsberg
Anmälan & mer info https://varmdoyogacenter.se/aktuellt/
5/1-2019 kl. 9.30-14.00

Pris 690 kr.

View Event →
Kundalini Immersion Winter solstice - the womb of the year
Dec
16
1:30 PM13:30

Kundalini Immersion Winter solstice - the womb of the year

URBAN OM December 16th at 13.30-16.30

As we approach winter solstice we are reminded that this is a wholesome and holy period of deep resolution, prayer and meditation. If you are not fulfilling your dreams, you are fulfilling your doubts.

Join me for this workshop to establish and act on the vision of your dreams. This will require your full focus, discipline and concentration of your conscious mind. We will work with the tools of Kundaliniyoga, including asanas, kriya, meditation, chanting and Gong relaxation. All are welcome!

How Much?
For full members of Urban Om it’s Free
250 BASICS
400 ALL OTHERS

View Event →
Fira höstdagjämningen i djup meditation
Sep
23
8:30 AM08:30

Fira höstdagjämningen i djup meditation

VÄRMDÖYOGACENTER den 23/9 kl. 9.30-14.00 PRIS 700 KR.
anmäl dig direkt till reception@varmdoyogacenter.se

Välkomna den nya årstiden med hjälp av yoga och meditation.
Kom i kontakt med dina inre resurser och välkomna överflöd och rikedom i ditt liv.
Jag lovar en workshop som är utbildande, inspirerande och  fylld av glädje.

”Vi ser livet ur ett yogiskt perspektiv och vi lär oss praktiskt hur vi kan tillämpa Kundaliniyogans verktyg i vår vardag. Genom yoga och meditation fostrar vi själen, vi förverkligar vår egen potential och vi åstadkommer läkning.
Den här dagen ägnar vi åt att skörda målen som vi har satt upp för oss själv och kommer i kontakt med vår inre kompass. Du kommer uppleva fysisk, emotionell och mental balans.

  • få verktyg att öka din intuition

  • att tydligare se din sanna längtan

  • att höra din egen autentiska röst

allt i syfte att gå bortom dina egna begränsningar.
Då kan du gå framåt med hoppet om en bättre morgondag samtidigt som glädje och tillfredställelse speglar ditt nu.

”The bees are not attracted to the bud….YOU have to blossom”   YB.

Sat Nam och välkommen!

View Event →